Pomerania

Interreg V A

Gimnazjum im. Christy i Piotra Sznepfów z Prenzlau poszukuje polskiego partnera do projektów FMP