Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Giełda Partnerów w Greifswaldzie

23.11.2017 podczas Konferencji Rocznej w Greifswaldzie zaprezentowane zostały działania w ramach Programu Współpracy Interreg V A. Program tegorocznej konferencji był zróżnicowany i stworzył możliwość poznania całego spektrum działań w Programu Współpracy ponad 140 uczestnikom. Prezentowano nie tylko aktualne dane związane ze stanem wdrażania Programu Interreg V A, ale również ciekawe przykłady projektów transgranicznych z innych programów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Ze swoim referatem wprowadzającym w konferencji uczestniczył również przedstawiciel Komisji Europejskiej w Niemczech.

Nowym elementem konferencji, była giełda partnerów połączona z możliwością uzyskania informacji od pracowników Funduszu Małych Projektów, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz  przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu. Instytucje, które wzięły udział w giełdzie mogły porozmawiać ze swoimi potencjalnymi partnerami w planowanych projektach przy czterech “stolikach” tematycznych: edukacja i wymiana młodzieży, kultura, turystyka i ochrona środowiska oraz współpraca transgraniczna. Wiele rozmów odbyło się także w kuluarach giełdy, a kilka instytucji wyjechało z Greifswaldu z nowymi partnerami i pomysłami na kolejne “małe” projekty.

Była to pierwsza giełda, jaką wspólnie współorganizowało Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. Liczne opinie pokazy, iż tego typu spotkania powinny odbywać się regularnie.