Dokumenty rozliczeniowe

Dokumenty rozliczeniowe projektu współfinansowanego ze środków FMP Interreg V A

Raport z realizacji projektu FMP Interreg V A
Zestawienie wydatków Beneficjenta
Tabela do rozliczania umów zlecenie

 

Dokumentem niezbędnym do rozliczenia projektu jest lista obecności uczestników, która znajduje się poniżej.

Lista uczestników FMP (Word)
Lista uczestników FMP (PDF)

 

Zespół ds. Wdrażania Projektów FMP

Osoby do kontaktu:

Magdalena Świst
Tel. 91 4860 823
magda.swist@pomerania.org.pl

Julia Leśniewska
Tel. 91 4860 823
julia.lesniewska@pomerania.org.pl

Katarzyna Wnuk
Tel. 91 8811 720
katarzyna.wnuk@pomerania.org.pl

Magda Grodzińska
Tel. 91 8811 720
magda.grodzinska@pomerania.org.pl

Monika Działoszewska-Gizicka
Tel. 91 4347 838
monika.dzialoszewska-gizicka@pomerania.org.pl