Dokumenty Programu Współpracy Interreg VA

Podstawą do udzielenia wsparcia na projekty realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów, jest zatwierdzony w dniu 25 września 2015 roku przez Komisję Europejską Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Wspólne wytyczne kwalifikowalności wydatków dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wraz z załącznikami.

Program Współpracy Interreg V A_2015-09-25
Podręcznik dla Wnioskodawców i Beneficjenów_2018-05-17
Startegia komunikacji Programu Współpracy_2017-11-17

Prezentacja Wspólnego Sekretariatu podczas szkolenia na temat raportowania i rozliczania projektu w dniu 05.12.2017 w Szczecinie. Obowiązki informacyjno-promocyjne oraz główne zasady udzielania zamówień publicznych w projekcie
Informacja i promocja

Informacja i promocja

Więcej informacji dotyczących programu Interreg V A znajdziecie Państwo na stronie www.interreg5a.info