Dokumenty aplikacyjne

Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) z dnia 10.11.2016

Wniosek o dofinansowanie z FMP Interreg V A

Załącznik 3 do Wniosku o dofinansowanie – Budżet projektu z dnia 09.03.2016

Budżet projektu

 

W razie potrzeby można dodać poszczególne wiersze w kategoriach kosztów.

Klikając podwójnie na zewnętrzną linię wiersza (z lewej strony) jego wielkość automatycznie zostanie dopasowana do tekstu w nim zawartym.


Przypominamy!

Przed formalnym złożeniem dokumentów do biura FMP, każdy wniosek musi przejść konsultacje z pracownikami Zespół ds. Naboru i Promocji FMP (dane kontaktowe poniżej).
Wnioski do konsultacji można przesyłać wypełniając dokumenty tylko w j. polskim.
Po zakończeniu konsultacji należy przetłumaczyć Wniosek o dofinansowanie z FMP oraz Załącznik nr 3 – budżet (kolumna 1 i 2) na j. niemiecki i formalnie złożyć wniosek do biura FMP w 1 egzemplarzu.

Osoby do kontaktu przy składaniu wniosków

Zespół ds. Naboru i Promocji FMP, pok. 152

Aleksandra Warska
ola.warska@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10

Anna Porowska
anna.porowska@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10