Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Terminy zatwierdzania projektów FMP w 2018 roku

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy terminarz posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów na rok 2018.

Jednocześnie przypominamy, że projekty które ubiegają się o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów należy składać w biurze na 3 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu (pkt. 4.1 formularza Wniosku). Decyzję o dofinansowaniu Beneficjent musi otrzymać przed datą głównego wydarzenia zaplanowanego w projekcie.

Terminy spotkań

22.02.2018 Szczecin
22.03.2018 Löcknitz
19.04.2018 Szczecin
24.05.2018 Löcknitz
28.06.2018 Szczecin
26.07.2018 Löcknitz
30.08.2018 Szczecin
27.09.2018 Löcknitz
25.10.2018 Szczecin
29.11.2018 Löcknitz
20.12.2018 Szczecin


Konsultacje projektów FMP

Zespół ds. Naboru i Promocji FMP  tel. 91 486 29 10

Aleksandra Warska
ola.warska@pomerania.org.pl

Anna Porowska
anna.porowska@pomerania.org.pl