Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Pracownicy Biura FMP udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości dofinansowania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Doradztwo ma na celu wsparcie w przygotowaniu wniosku zgodnie z nowymi wymogami w zakresie realizacji projektów, a także pomoc w nawiązywaniu współpracy między polskimi i niemieckimi partnerami. Aktualnie trwa proces konsultacji projektu pn. „Fundusz Małych Projektów Interreg V A komunikacja-integracja-współpraca” na lata 2016-2022. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem niemieckim Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V i stanowi kontynuację Funduszu Małych Projektów IVA. Więcej o FMP znajdziecie Państwo tutaj W celu umówienia się na spotkanie doradcze, prosimy o kontakt z Aleksandą Warską, tel. 91 486 91 78, ola.warska@pomerania.org.pl więcej

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera!

W związku z powstaniem nowej strony internetowej związanej z wdrażaniem projektu Fundusz Małych Projektów Interreg V A, zachęcamy Państwa do zapisania się do naszego newslettera FMP. Dzięki temu otrzymywać będziecie Państwo aktualności związane z naborami wniosków czy szkoleniami. Tych Państwa, którzy byli już zapisani do newslettera, dotyczącego poprzedniego okresu programowania, prosimy o ponowną rejestrację. więcej

 

Category Archives: Aktualności

Pisza o nas!

W ostatnim czasie w regionalnych gazetach po obu stronach granicy ( Głos Szczeciński i Nordkurier) ukazały się artykuły dotyczące działalności obu naszych Stowarzyszeń, promujące
Fundusz Małych Projektów Interreg VA.

Zachęcamy do lektury!

 

Głos Szczeciński

Nordkurier

Nordkurier2

 

Najbliższe posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP Interreg V A

Szanowni Państwo,

informujemy, iż pierwsze tegoroczne posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg V A zaplanowano na dzień 19 lutego w Szczecinie. Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w ramach dofinansowania z FMP informujemy, że kompletne wnioski (wcześniej poprzedzone konsultacjami) muszą wpłynąć do Biura FMP najpóźniej do 25 stycznia 2019 roku, by otrzymały decyzję o dofinansowaniu na najbliższym posiedzeniu Komitetu.

Daty kolejnych posiedzeń EKS zostaną podane po 19 lutego.

Przypominamy, iż nabór w ramach Funduszu Małych Projektów jest prowadzony w trybie ciągłym. Zapraszamy do konsultacji wniosków. Wszelkie informacje (Formularz Wniosku i Wytyczne FMP) znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce ZŁÓŻ WNIOSEK.

Osoby do kontaktu przy składaniu wniosków

Zespół ds. Naboru i Promocji FMP, pok. 152

Aleksandra Warska
ola.warska@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10

Anna Porowska
anna.porowska@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10

 

 

Nowy numer newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg V A

Szanowni Państwo,

zapraszamy do lektury grudniowego numeru naszego Newslettera.

I przy tej pięknej sposobności i my życzymy Wam radości, aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było!

Redakcja

 

 

newsletter8_pl

Polsko – niemieckie spotkanie przedszkolaków w Gryfinie

Dnia 11 grudnia 2018 roku kolejny raz w radosnej, świątecznej atmosferze w Przedszkolu Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie odbyło się polsko – niemieckie spotkanie przedszkolaków w ramach projektu „Świąteczny czas wspólnej zabawy”. W zabawach brało udział 75 przedszkolaków wraz z opiekunami.

Spotkanie było wspaniałą okazją do pieczenia i ozdabiania świątecznych pierniczków, wspólnego muzykowania oraz śpiewania kolęd i pastorałek – zarówno w polskim jak i w niemieckim języku. Dzieci mogły się również wykazać swoją pomysłowością w wykonywaniu ozdób choinkowych. Ponadto spotkanie stworzyło okazję  do budowania nowych przyjaźni opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji, pogłębiło istniejące już  od 2011 roku kontakty pomiędzy przedszkolami z Gryfina – Przedszkolem Nr 5 im. „Calineczki” i z Pinnow – Przedszkolem „ Kleine Oderwelse”  oraz  przyczyniło się do likwidacji bariery językowej.

Projekt ten jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

XVII posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego: kolejne projekty z dotacją z FMP

Dnia 29 listopada 2018 roku w Löcknitz podczas siedemnastego posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów pozytywnie ocenione zostały kolejne Projekty FMP na łączną kwotę całkowitych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 144 277,72  EUR.

Zatwierdzonych do dofinansowania zostało 12 Projektów, w tym 3 niemieckie oraz 9 polskich, które zostały złożone w ramach naboru ciągłego na realizację „codziennych” transgranicznych spotkań.

lista projektów 29.11.2018

Reportaż ze spotkań realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie

Przedstawiamy reportaż z polsko-niemieckich spotkań, które w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, realizowało w 2018 roku, Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie.

Polsko-Niemiecka Folkowa Strefa Relaksu zrealizowana przez Pyrzycki Dom Kultury

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z projektu realizowanego przez Pyrzycki Dom Kultury pt. “Polsko – Niemiecka Folkowa Strefa Relaksu”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A.

Reportaż z projektu realizowanego przez Klub Tenisa Stołowego Koszalinianin Koszalin pt. “Polsko – Niemieckie spotkanie przy stole, czyli Festiwal Tenisa Stołowego Koszalin 2018”

Zachęcamy do obejrzenia reportażu z projektu realizowanego przez Klub Tenisa Stołowego Koszalinianin Koszalin pt. “Polsko – Niemieckie spotkanie przy stole, czyli Festiwal Tenisa Stołowego Koszalin 2018”, który otrzymał wsparcie w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A.

4 dni pełne polsko-niemieckich spotkań i dyskusji

Przedstawiciele Euroregionu Pomerania, zarówno Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jak i naszego partnera Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. z Löcknitz oraz pracownicy obu biur, uczestniczyli w szeregu wydarzeń związanych z zakończoną w ubiegłą sobotę drugą edycją Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie.

Byliśmy obecni jako eksperci, uczestnicy paneli merytorycznych, wykładów i jako doradcy dla potencjalnych wnioskodawców, którzy chcieliby realizować projekty przy unijnym wsparciu z programu Interreg VA.

Dni Współpracy były cyklem czterech wydarzeń, które odbywały się w różnych miejscach Szczecina w dniach 21-24 listopada. Każdy dzień poświęcony był innej tematyce, ale łączył je charakter polsko-niemieckich relacji.

Wydarzenie rozpoczęła „Konferencja Współpracy. Giełda kooperacji”, która zrealizowana została przy wsparciu z Funduszu Małych Projektów Interreg VA. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 uczestników z Polski i Niemiec. Tego dnia była okazja do dyskusji na tematy gospodarcze, możliwości finansowania transgranicznych inicjatyw oraz prezentację nauczania języka sąsiada.

Dyrektor Biura SGPEP, Paweł Bartnik wygłosił wykład wprowadzający nt. możliwości finansowania polsko-niemieckich projektów współpracy, a jego zastępczyni Irena Stróżyńska, była ekspertem w panelu merytorycznym dotyczącym form współpracy na rzecz rozwoju Transgranicznego Obszaru Metropolitarnego Szczecina.  Jednocześnie mieliśmy tam swój punkt informacyjny, gdzie każdy mógł dowiedzieć się na co można otrzymać dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów czy jak napisać wniosek.

Drugi dzień poświęcony był także kontaktom gospodarczym. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców odbyło się pod hasłem „Rozwój kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku”. Forum towarzyszyły także warsztaty z zakresu kompetencji międzykulturowych w ujęciu gospodarczym oraz społeczno-kulturowym. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego m.in. przez Miasto Szczecin, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V projektu „Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA”.

Trzeciego dnia odbyła się Konferencja „Transgraniczna codzienność w naszym regionie”, czyli spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń między przedstawicielami instytucji doradczych funkcjonujących na różnych pograniczach, a także między różnymi jednostkami zajmującymi się współpracą polsko-niemiecką i rozwojem kompetencji międzykulturowych na różnych polach. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu Miasta Szczecin i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. z Löcknitz „Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli”. Prelegentem i uczestnikiem dyskusji był tego dnia Udo Hirschfeld, zastępca dyrektora biura Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.

Dni Współpracy zakończyło sobotnie spotkanie poświęcone kwestii edukacji. W ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” realizowanego przez Miasto Szczecin przy wsparciu z Programu Interreg V A, odbyło się także szkolenie dla polskich i niemieckich nauczycieli. Irena Stróżyńska przedstawiła możliwości na finansowanie projektów edukacyjnych ze źródeł Funduszu Małych Projektów i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Organizatorem 2. Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej było Miasto Szczecin.

                  

  

Duże zainteresowanie naszą giełdą partnerów

W dniu 9 listopada w Domu Kultury w Küstrin-Kietz odbyła się giełda partnerska, skierowana do potencjalnych wnioskodawców Funduszu Małych Projektów Interreg V A czy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Była to pierwsza, wspólna giełda zorganizowana przez Euroregion Pro Europa Viadrina (gospodarz spotkania) i Euroregion Pomerania.

Celem spotkania było znalezienie potencjalnego, zagranicznego partnera do realizacji projektów.
W giełdzie uczestniczyło blisko 80 osób z polskich i niemieckich części obu euroregionów. Reprezentowali oni liczne stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły, domy kultury, muzea czy gminy.

Spotkanie w trzech, mniejszych grupach dało możliwość każdemu na przedstawienie się i krótkie zaprezentowanie swoich oczekiwań czy pomysłów na projekt. Już po chwili, okazało się że stworzyły się potencjalne „pary projektowe”. By móc bardziej szczegółowo omówić swoje pomysły, uczestnicy szybko podzielili się na mniejsze grupy i rozmawiali w kuluarach.

Giełdę otworzył wykład, którego tematem były działania marketingowe z jakich skorzystać mogą w swojej działalności samorządy i organizacje pozarządowe.

Wspólna giełda nie odbyła się przypadkowo. Przypominamy, iż wytyczne Funduszu Małych Projektów Interreg V A, wdrażanego w naszym euroregionie, umożliwiają realizację projektów z udziałem partnera (a tym samym uczestników) z obszaru wsparcia Programu Współpracy Brandenburgia-Polska, który wdrażany jest właśnie na obszarze sąsiadującego z nami Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Kolejną taką giełdę, planujemy przeprowadzić w 2019 roku. Gospodarzem będzie Euroregion Pomerania.

Giełda partnerska odbyła się przy wsparciu Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Brandenburgii oraz w ramach projektu „Coaching VIADRINA“, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

 

               

Zdjęcia: Euroregion Pro Europa Viadrina

2. Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów zapraszamy na Konferencję Współpracy oraz Giełdę Kooperacji odbywające się 21 listopada br. w ramach 2. Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie.

Konferencja poświęcona będzie przede wszystkim tematyce finansowania polsko-niemieckich projektów współpracy oraz formom współpracy na rzecz rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. W ramach Giełdy Kooperacji przedstawiciele firm i instytucji będą mogli wziąć udział w spotkaniach B2B o ciekawej i skutecznej formule.

We wszystkich punktach programu zapewnione będzie tłumaczenie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tych spotkaniach – programy wraz z zaproszeniem oraz formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo w załączeniu. Dodatkowo zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.dwpn.eu , z której pobrać można aplikację poświęconą  wydarzeniu. Rejestracja możliwa jest mailowo przy pomocy formularza zgłoszeniowego, a także bezpośrednio ze strony internetowej bądź aplikacji mobilnej.

Zastrzegamy sobie niewielkie zmiany w programie.

Oprócz Konferencji Współpracy i Giełdy Kooperacji  w ramach Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej  21-24 listopada br. odbędą się m.in. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców, wymiana doświadczeń z innych regionów transgranicznych czy szkolenie dla polskich i niemieckich nauczycieli.

Szczegóły dotyczące wydarzeń towarzyszących znajdziecie Państwo w załączniku. Serdecznie zapraszamy.

Formularz zgłoszeniowy

ZAPROSZENIE_PROGRAM

 

 

Serdecznie zapraszamy na polsko-niemiecką giełdę partnerską Euroregionu Pomerania i PRO EUROPA VIADRINA.

Szanowni Państwo,

Euroregion Pomerania i Pro Europa Viadrina organizują wspólnie polsko-niemiecką giełdę partnerską.

Nasze zaproszenie skierowane jest do wszystkich przedstawicieli samorządów, instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych ze wszystkich dziedzin życia społecznego, działających w Krajach Związkowych Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz w województwie lubuskim i zachodniopomorskim, którzy są zaangażowani lub chcą w przyszłości uczestniczyć w realizacji polsko-niemieckich projektów z unijnym wsparciem z Funduszu Małych Projektów lub Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Przypominamy, iż wytyczne Funduszu Małych Projektów Interreg V A, wdrażanego w naszym Euroregionie, umożliwiają Państwu realizację projektów z udziałem partnera (a tym samym uczestników) z obszaru wsparcia Programu Współpracy Brandenburgia-Polska, który wdrażany jest na obszarze sąsiadującego z nami Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Zawarcie nowych znajomości i znalezienie kolejnych partnerów z pewnością przyczyni się do atrakcyjności realizowanych przez Państwa projektów.

spotkanie odbędzie się:
9 listopada 2018 r. w Domu Kultury Küstriner Vorland
Karl-Marx-Straße 36,
15328 Küstriner Vorland
(mapka dojazdu: https://www.kulturhaus-kuestriner-vorland.de/kontakt/)
w godzinach od 10:00 do 15:00.

Po wykładzie na temat działań marketingowych dla samorządów i organizacji pozarządowych oferujemy Państwu możliwość bezpośredniej rozmowy i nawiązania kontaktów z przedstawicielami instytucji z polsko-niemieckiego pogranicza. Dodatkowo przez cały czas trwania spotkania będzie istniała możliwość uzyskania informacji dotyczących możliwości dofinansowania projektów ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz z Funduszu Małych Projektów ramach Programόw Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-202 oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020.

Językami wydarzenia są polski i niemiecki, zapewnione jest tłumaczenie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie swojego udziału do dnia 05.11.2018r. za pomocą załączonego formularza lub online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Koszty podróży i ewentualnego zakwaterowania ponoszą uczestnicy.

Giełda partnerska odbędzie się przy wsparciu Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Brandenburgii oraz w ramach projektu „Coaching VIADRINA“, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Program

Anmeldeformular_formularz_zgloszeniowy_9.11.2018

 

 

Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej 2018

Druga edycja Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie odbędzie się w dniach 21-24 listopada 2018 r.

W środę 21 listopada odbędzie się Konferencja Współpracy oraz Giełda Kooperacji (w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów Interreg V A). Konferencja poświęcona będzie przede wszystkim formom współpracy na rzecz rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina i tematyce finansowania polsko-niemieckich projektów współpracy. W ramach Giełdy Kooperacji przedstawiciele polskich i niemieckich  firm i instytucji będą mogli wziąć udział w spotkaniach B2B o ciekawej i skutecznej formule.

Polsko-niemieckie Forum Przedsiębiorców pt. „Rozwój kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku” przygotowane przez Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Szczecinie wypełni drugi dzień wydarzenia.

23 listopada zespół projektu „Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli” poprowadzi spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń dotyczących codzienności obywateli mieszkających w regionie transgranicznym.

Sobota 24 listopada to dzień warsztatów dla polskich i niemieckich nauczycieli w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”.

Serdecznie zachęcamy do rezerwacji tego terminu w swoich kalendarzach. Wkrótce poinformujemy o dokładnym programie spotkania i rejestracji.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Miasto Szczecin.

Polsko – Niemiecka giełda partnerstwa 09.11.2018

Szanowni Państwo,

w dniu 9. listopada 2018 r.  Euroregiony Pomerania i PRO EUROPA VIADRINA organizują w Domu Kultury w Küstrin Kietz giełdę partnerską polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej.

Impreza ta skierowana jest do wszystkich podmiotów, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i innych niepaństwowych inicjatyw ze wszystkich obszarów życia społecznego w Krajach Związkowych Brandenburgia, Mecklemburgia-Pomorze Przednie oraz w województwach Lubuskim i Zachodniopomorskim, które są zaangażowane lub chcą w przyszłości uczestniczyć w realizacji projektów w obszarze współpracy polsko-niemieckiej w Euroregioniach Pomerania i/lub PRO EUROPA VIADRINA.

Mamy nadzieję, iż impreza umożliwi uczestnikom wzajemne poznanie się i wymianę informacji na temat możliwości realizacji wspólnych projektów dofinansowanych z Funduszu Małych Projektów i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Przypominamy, iż obecne wytyczne Funduszu Małych Projektów dają możliwość realizacji projektu z udziałem partnera z naszego sąsiedniego Euroregionu – PRO EUROPA VIADRINA.

Prosimy Państwa o zarezerwowanie tego terminu i o rozpowszechnienie tej informacji w Państwa instytucji lub przesłanie jej dalej do innych potencjalnie zainteresowanych.
Program i formularz zgłoszeniowym zostaną udostępnione wkrótce.

Kolejne projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A

Podczas ostatniego posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów w dniu 27.09.2018 roku, zatwierdzono kolejne wnioski.
Wsparcie otrzymało 10 polskich i 6 niemieckich projektów na łączną kwotę 217 025, 93 EUR wydatków kwalifikowalnych.

polskie projekty

niemieckie projekty

Być jak Elizabeth!!

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie do udziału w projekcie Gminy Dobra pt “Być jak Elizabeth”. Na uczestniczki czekają: warsztaty pisarskie, kosmetyczne czy zajęcia jogi.

Udział jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19.10.2018 roku. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym artykule.

Ogrody sztuki Elizabeth

 

Najlepsze filmy promujące Interreg

W ramach obchodów Dnia Współpracy Europejskiej, które jest świętem programów transgranicznych i transnarodowych w całej Europie, Wspólny Sekretariat Programu Interreg VA zorganizował konkurs filmowy.

Celem było pokazanie sukcesów i zakresu działania Programu Interreg. Specjalnie powołane jury wybrało 3 najlepsze filmy prezentujące rezultaty Programu Interreg oraz dodatkowo wyróżniło nagrodą specjalną jeden film. Wszystkie zwycięskie filmy zostały zaprezentowane podczas Konferencji Rocznej Programu Interreg V A w Szczecinie w dniu 18.09.2018r.
Wśród nagrodzonych, znaleźli się stali beneficjenci Funduszu Małych Projektów. Gratulacje dla Gminy Banie i Gminy Dobra!

Najlepsze filmy można obejrzeć pod tym adresem:

https://interreg5a.info/pl/2014-03-26-14-57-41/wiadomosci/276-ec-day-2018-wyniki-konkursu-filmowego-rozwoj-wspolpracy-polsko-niemieckiej-w-rejonie-odry-i-morza-baltyckiego.html

Źródło: Zespół redakcyjny WS

Wizyta studyjna naszych sąsiadów w Pomeranii

Przedstawiciele dwóch Euroregionów: PRO EUROPA VIADRINA i “Sprewa – Nysa – Bóbr”, gościli z krótką wizytą studyjną w naszym biurze.

Odwiedziny związane były z realizowanym przez polskie i niemieckie biura obu euroregionów projektem DIALOG. Celem projektu jest transgraniczny DIALOG pomiędzy instytucjami oraz organizacjami współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu brandenbursko-lubuskim, jak również kwalifikowanie oraz uwrażliwienie i dokształcanie osób z Polski i Niemiec, zajmujących się w swoich instytucjach na co dzień współpracą i tematyką transgraniczną.

Z naszej strony w spotkaniu udział wzięły: Aleksandra Piasecka (UM Szczecin), która zaprezentowała jeden z flagowych projektów realizowanych w programie Interreg VA  MV/BB/PL na naszym pograniczu, czyli projekt nauki języka polskiego i niemieckiego  pt. „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” oraz Agnieszka Królikowska, dyrektor przedszkola nr 8 w Szczecinie, które to realizuje szereg projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A.

Iwona Kowalczyk (Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży) oraz Aleksandra Warska ( Fundusz Małych Projektów) przedstawiły krótką prezentację dotyczącą realizacji w naszym euroregionie giełd partnerskich.

 

Fundusz Małych Projektów promował się w Szczecinie

Polskie i niemieckie biuro Funduszu Małych Projektów obecne było podczas Konferencji Rocznej Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, która odbyła się 18 września 2018 w Szczecinie, w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.
Nasze stoisko informacyjne odwiedziło wiele osób, zainteresowanych pozyskaniem funduszy unijnych na polsko – niemieckie projekty.

Uwaga ważne!

Informacja dla polskich Beneficjentów FMP realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA 2014-2020 Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Krajowy Kontroler przypomina Partnerom projektów udzielających zamówienia publiczne zgodnie z zasadą konkurencyjności (szacowana wartość zamówienia > 50 tys. PLN < 30 tys. EUR)

o obowiązku upubliczniania zapytań ofertowych poprzez ich zamieszczenie w bazie konkurencyjności – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

(Podręcznik dla Wnioskodawców i Beneficjentów z dnia 23.05.2018 r. rozdział 3, podrozdział 3.4, punkt 1.2, podpunkt 13, str. 63)

Hasło dla naszego programu w bazie konkurencyjności (pole „nr naboru”):  PLSN.04.01.00-IP.01-00-MEK/15

Aktualny Podręcznik Wnioskodawców i Beneficjentów z dnia 23.05.2018 znajdziecie Państwo na naszej stronie:

https://pomerania.home.pl/wordpress/pl/dokumenty-programowe/