Pomerania

Interreg V A

logo Interreg V A
Aktualności

Aktualizacja Wytycznych dla polskich Wnioskodawców i Beneficjentów FMP dot. naboru regularnego i rozliczania projektów

Szanowni Państwo,

w ślad za zmianami Podręcznika dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Interreg VA (z dnia 31.03.2021r) dokonano aktualizacji Wytycznych dla wnioskodawców „Funduszu Małych Projektów Interreg V A  Komunikacja-Integracja-Współpraca”  oraz  Wytycznych dla polskich Beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg V A dot. realizacji i rozliczania projektów

UWAGA! Nowe wytyczne mają zastosowanie do projektów realizowanych w 2021r. w związku z aktualizacją Ustawy Prawa zamówień Publicznych- obowiązująca od 1.01.2021 r.

Zmianie uległy następujące dokumenty:

1.         Wytyczne dla Wnioskodawców FMP

2.         Wytyczne dla polskich Beneficjentów do rozliczania projektów FMP

3.         Raport z realizacji projektów FMP Interreg VA

Dokumenty są dostępne w zakładce Złóż wniosek oraz Rozlicz projekt