Pomerania

Interreg V A

zdjęcie z posiedzenia EKS w Szczecinie
Aktualności

8. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

W dniu 24.08.2017 roku w Szczecinie odbyło się 8. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) FMP Interreg V A. Komitet zatwierdził 12 wniosków złożonych przez polskich wnioskodawców na całkowitą kwotę kwalifikowalną 149 303,00 euro.
Następne posiedzenie EKS odbędzie się 19.10.2017 roku w Löcknitz.
Lista zatwierdzonych projektów