Pomerania

Interreg V A

logo Interreg (flagi polska i niemiecka)
Aktualności

7. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

W dniu 27.07.2017 roku w Szczecinie odbyło się 7. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) FMP Interreg V A. Komitet zatwierdził 9 wniosków złożonych przez polskich wnioskodawców na całkowitą kwotę kwalifikowalną 105 198,00 euro i 6 wniosków złożonych przez niemieckich wnioskodawców na kwotę 66 857, 25 euro.

Następne posiedzenie EKS odbędzie się 24.08.2017 roku w Szczecinie.