Pomerania

Interreg V A

Aktualności

6. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP

W dniu 22.06.2017 roku w Löcknitz odbyło się szóste posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) FMP Interreg V A. Komitet zatwierdził 10 wniosków złożonych przez polskich wnioskodawców na całkowitą kwotę kwalifikowalną 121 675,00 euro i 11 wniosków złożonych przez niemieckich wnioskodawców na kwotę 156 661,09 euro”.

Ze względu na dużą liczbę wniosków, złożonych do polskiego i niemieckiego biura FMP/FKP, członkowie EKS zdecydowali o dodatkowym posiedzeniu Komitetu w dniu 27.07.2017 w Szczecinie.