Pomerania

Interreg V A

zdjęcie z posiedzenia EKS w Locknitz
Aktualności

5. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP

W dniu 22.05.2017 roku w Löcknitz odbyło się piąte posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP Interreg V A. Komitet zatwierdził 19 wniosków złożonych przez polskich wnioskodawców na całkowitą kwotę kwalifikowalną  256 697,42 euro i 8 wniosków złożonych przez niemieckich wnioskodawców na kwalifikowalną kwotę całkowitą 86 604,72 euro.

Lista zatwierdzonych projektów: