Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Pracownicy Biura FMP udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości dofinansowania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Doradztwo ma na celu wsparcie w przygotowaniu wniosku zgodnie z nowymi wymogami w zakresie realizacji projektów, a także pomoc w nawiązywaniu współpracy między polskimi i niemieckimi partnerami. Aktualnie trwa proces konsultacji projektu pn. „Fundusz Małych Projektów Interreg V A komunikacja-integracja-współpraca” na lata 2016-2022. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem niemieckim Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V i stanowi kontynuację Funduszu Małych Projektów IVA. Więcej o FMP znajdziecie Państwo tutaj W celu umówienia się na spotkanie doradcze, prosimy o kontakt z Aleksandą Warską, tel. 91 486 91 78, ola.warska@pomerania.org.pl więcej

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera!

W związku z powstaniem nowej strony internetowej związanej z wdrażaniem projektu Fundusz Małych Projektów Interreg V A, zachęcamy Państwa do zapisania się do naszego newslettera FMP. Dzięki temu otrzymywać będziecie Państwo aktualności związane z naborami wniosków czy szkoleniami. Tych Państwa, którzy byli już zapisani do newslettera, dotyczącego poprzedniego okresu programowania, prosimy o ponowną rejestrację. więcej

 

4 dni pełne polsko-niemieckich spotkań i dyskusji

Przedstawiciele Euroregionu Pomerania, zarówno Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jak i naszego partnera Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. z Löcknitz oraz pracownicy obu biur, uczestniczyli w szeregu wydarzeń związanych z zakończoną w ubiegłą sobotę drugą edycją Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie.

Byliśmy obecni jako eksperci, uczestnicy paneli merytorycznych, wykładów i jako doradcy dla potencjalnych wnioskodawców, którzy chcieliby realizować projekty przy unijnym wsparciu z programu Interreg VA.

Dni Współpracy były cyklem czterech wydarzeń, które odbywały się w różnych miejscach Szczecina w dniach 21-24 listopada. Każdy dzień poświęcony był innej tematyce, ale łączył je charakter polsko-niemieckich relacji.

Wydarzenie rozpoczęła „Konferencja Współpracy. Giełda kooperacji”, która zrealizowana została przy wsparciu z Funduszu Małych Projektów Interreg VA. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 uczestników z Polski i Niemiec. Tego dnia była okazja do dyskusji na tematy gospodarcze, możliwości finansowania transgranicznych inicjatyw oraz prezentację nauczania języka sąsiada.

Dyrektor Biura SGPEP, Paweł Bartnik wygłosił wykład wprowadzający nt. możliwości finansowania polsko-niemieckich projektów współpracy, a jego zastępczyni Irena Stróżyńska, była ekspertem w panelu merytorycznym dotyczącym form współpracy na rzecz rozwoju Transgranicznego Obszaru Metropolitarnego Szczecina.  Jednocześnie mieliśmy tam swój punkt informacyjny, gdzie każdy mógł dowiedzieć się na co można otrzymać dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów czy jak napisać wniosek.

Drugi dzień poświęcony był także kontaktom gospodarczym. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców odbyło się pod hasłem „Rozwój kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku”. Forum towarzyszyły także warsztaty z zakresu kompetencji międzykulturowych w ujęciu gospodarczym oraz społeczno-kulturowym. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego m.in. przez Miasto Szczecin, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V projektu „Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA”.

Trzeciego dnia odbyła się Konferencja „Transgraniczna codzienność w naszym regionie”, czyli spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń między przedstawicielami instytucji doradczych funkcjonujących na różnych pograniczach, a także między różnymi jednostkami zajmującymi się współpracą polsko-niemiecką i rozwojem kompetencji międzykulturowych na różnych polach. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu Miasta Szczecin i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. z Löcknitz „Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli”. Prelegentem i uczestnikiem dyskusji był tego dnia Udo Hirschfeld, zastępca dyrektora biura Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.

Dni Współpracy zakończyło sobotnie spotkanie poświęcone kwestii edukacji. W ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” realizowanego przez Miasto Szczecin przy wsparciu z Programu Interreg V A, odbyło się także szkolenie dla polskich i niemieckich nauczycieli. Irena Stróżyńska przedstawiła możliwości na finansowanie projektów edukacyjnych ze źródeł Funduszu Małych Projektów i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Organizatorem 2. Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej było Miasto Szczecin.