Pomerania

Interreg V A

Aktualności

3. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

W dniu 28.02.2017 roku w Löcknitz odbyło się trzecie posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Interreg V A. Komitet zatwierdził 11 wniosków (6 niemieckich i 5 polskich) na łączną  kwotę kosztów kwalifikowanych – 115 210,32 EUR.

Lista zatwierdzonych projektów: