Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Wytyczne dot. realizacji i rozliczania projektów Funduszu Małych Projektów INTERREG VA – aktualizacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 14 czerwca 2018 r. obowiązują  nowe Wytyczne dot. realizacji i rozliczania projektów Funduszu Małych Projektów INTERREG VA (dawniej Wskazówki dla beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg V A dot. realizacji i rozliczania). Wytyczne są zaktualizowaną i rozszerzoną wersją dotychczas obowiązujących Wskazówek dla beneficjentów FMP i zamieszczone zostały w zakładce Rozlicz projekt.