Pomerania

Interreg V A

Miesiąc: sierpień 2020

Rozliczenie projektów FMP zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru specjalnego COVID-19

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektów FMP zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru specjalnego COVID-19 zachęcamy do pobrania dokumentów niezbędnych do przygotowania rozliczenia. Dokumenty zamieszczone są w zakładce Rozlicz projekt: Wytyczne dla naboru specjalnego COVID-19 w ramach Funduszu Małych… Continue Reading Rozliczenie projektów FMP zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru specjalnego COVID-19

Pierwsze projekty w ramach Naboru Specjalnego COVID-19 rozpoczęły realizację

Nasi pierwsi beneficjenci realizują już projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Naboru Specjalnego COVID-19 Fundusz Małych Projektów Interreg VA. Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Euroregionu Pomerania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID19Wnioskodawca: Gmina Miasto Kołobrzeg – Miejski Ośrodek Sportu i… Continue Reading Pierwsze projekty w ramach Naboru Specjalnego COVID-19 rozpoczęły realizację

Zatwierdzono kolejne “małe projekty”

W dniu 30.07.2020 w Szczecinie odbyło się posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP. Podczas spotkania zatwierdzono kolejne projekty złożone w ramach Naboru Specjalnego COVID-19 i naboru regularnego FMP.Dofinansowanie otrzymały 2 projekty złożone przez niemieckich wnioskodawców i 7 projektów złożonych przez polskich… Continue Reading Zatwierdzono kolejne “małe projekty”