Pomerania

Interreg V A

zdjęcie z posiedzenia EKS w Locknitz
Aktualności

11. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP

W dniu 22.03.2018 roku w Löcknitz odbyło się 11. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Podczas posiedzenia zatwierdzono 15 polskich projektów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych – 132 669,00 EUR

Lista zatwierdzonych projektów FMP