Pomerania

Interreg V A

logo Interreg (flagi polska i niemiecka)
Aktualności

Wskazówki dla Beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg V A dot. realizacji i rozliczania projektów

W zakładce Rozlicz projekt znajdą Państwo aktualną wersję dokumentu pn.: Wskazówki dla Beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg V A dot. realizacji i rozliczania projektów z dnia 9 maja 2017r. Dokument ten zawiera podstawowe informacje dotyczące promocji realizowanych projektów, ponoszenia wydatków zgodnie z prawem krajowym i unijnym oraz opisywania dokumentów finansowych. Ponadto znajdą w nim Państwo również informacje na temat ogólnych zasad wydatkowania środków unijnych, kwalifikowalności kosztów oraz przeprowadzania badania rynku. Zachęcamy Państwa do indywidualnych konsultacji dokumentacji rozliczeniowej zrealizowanych projektów z pracownikami Biura FMP. Udzielimy Państwu wszelkich informacji i wskazówek niezbędnych do przygotowania prawidłowej dokumentacji rozliczeniowej.

Zespół ds. Wdrażania Projektów FMP

Osoby do kontaktu:

Magdalena Świst
Tel. 91 4860 823
magda.swist@pomerania.org.pl

Katarzyna Wnuk
Tel. 91 8811 720
katarzyna.wnuk@pomerania.org.pl

Magda Grodzińska
Tel. 91 8811 7 20
magda.grodzinska@pomerania.org.pl