Pomerania

Interreg V A

zdjęcie z posiedzenia EKS w Szczecinie
Aktualności

10. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

W dniu 22.02.2018 roku w Szczecinie odbyło się 10. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Podczas posiedzenia zatwierdzono 11 polskich projektów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych – 136 545,00 EUR i 5 niemieckich projektów na kwotę 32 851,83 EUR.

Lista zatwierdzonych projektów FMP


Lista zatwierdzonych projektów FKP