Wytyczne dla wnioskodawców FMP

Przed złożeniem wniosku, prosimy zapoznać się z wytycznymi jakie obowiązują przy realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Małych Projektów Interreg V A.

Wytyczne z dnia 13.06.2018
UWAGA! dokumenty mają zastosowanie dla wniosków złożonych do biura FMP
od dnia 14.06.2018 roku.

Wytyczne dla Wnioskodawców 13.06.2018

 

Wytyczne z dnia 21.11.2017
UWAGA! dokumenty mają zastosowanie dla wniosków złożonych do biura FMP przed datą 14.06.2018 roku.

Wytyczne_dla_wnioskodawcow_21.11.2017

Osoby do kontaktu przy składaniu wniosków

Zespół ds. Naboru i Promocji FMP, pok. 152

Aleksandra Warska
ola.warska@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10

Anna Porowska
anna.porowska@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10