Wytyczne dla wnioskodawców FMP

Przed złożeniem wniosku, prosimy zapoznać się z wytycznymi jakie obowiązują przy realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Małych Projektów Interreg V A.

Wytyczne z dnia 21.11.2017

Wytyczne_dla_wnioskodawcow_21.11.2017

 

Osoby do kontaktu przy składaniu wniosków

Zespół ds. Naboru i Promocji FMP, pok. 152

Aleksandra Warska
ola.warska@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10

Anna Porowska
anna.porowska@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10