Promocja projektu

Logotyp niezbędny do oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych wytworzonych w ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A.
Obowiązki beneficjenta wynikające z promocji projektu oraz Programu i Funduszu Małych Projektów, znajdują się w Załączniku nr 1 do Instrukcji do Wniosku FMP.

Logotyp