Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Pracownicy Biura FMP udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości dofinansowania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Doradztwo ma na celu wsparcie w przygotowaniu wniosku zgodnie z nowymi wymogami w zakresie realizacji projektów, a także pomoc w nawiązywaniu współpracy między polskimi i niemieckimi partnerami. Aktualnie trwa proces konsultacji projektu pn. „Fundusz Małych Projektów Interreg V A komunikacja-integracja-współpraca” na lata 2016-2022. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem niemieckim Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V i stanowi kontynuację Funduszu Małych Projektów IVA. Więcej o FMP znajdziecie Państwo tutaj W celu umówienia się na spotkanie doradcze, prosimy o kontakt z Aleksandą Warską, tel. 91 486 91 78, ola.warska@pomerania.org.pl więcej

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera!

W związku z powstaniem nowej strony internetowej związanej z wdrażaniem projektu Fundusz Małych Projektów Interreg V A, zachęcamy Państwa do zapisania się do naszego newslettera FMP. Dzięki temu otrzymywać będziecie Państwo aktualności związane z naborami wniosków czy szkoleniami. Tych Państwa, którzy byli już zapisani do newslettera, dotyczącego poprzedniego okresu programowania, prosimy o ponowną rejestrację. więcej

 

Polskie euroregiony rozmawiały o małych projektach

W Polanicy Zdroju na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju odbyło się spotkanie polskich części euroregionów leżących na granicy z Niemcami i Czechami. Tematem przewodnim spotkania były pierwsze doświadczenia zebrane w toku realizacji obecnych edycji funduszy małych projektów.

Spotkania pokazało jak różnie fundusz (FMP) jest wdrażany zarówno od strony technicznej jak i merytorycznej. Przykładowo w programie Polska-Czechy wnioskodawca od złożenia wniosku o dofinansowanie,  poprzez jego wdrażanie aż do złożenia raportu końcowego jest  zobligowany do korzystania z elektronicznego systemu projektowego. Jednocześnie w programie Polska-Czechy istnieje możliwość realizowania projektów z równoczesnym dofinansowaniem dwóch partnerów (jednego  czeskiego i jednego polskiego), projektów lustrzanych (osobne wnioski projektowe, ale działania realizowane przez tych samych partnerów na zasadzie działań lustrzanych) oraz projektów jednostronnie finansowanych, gdzie jeden partner finansuje z projektu całość wydatków obejmujących obu partnerów. Ten ostatni rodzaj projektów jest modelem znanym z granicy polsko-niemieckiej.

Różnie też przeprowadzana jest ocena projektów przed ich zatwierdzeniem. Niektóre euroregiony zatrudniają w tym celu odpłatnie ekspertów zewnętrznych, inne posiłkują się własnymi pracownikami, a jeszcze inne w ogóle z tego rezygnują uznając, że jedynymi i niezbędnymi ekspertami są członkowie komisji przyznających dofinasowanie na projekty.

Euroregiony dyskutowały też o przyszłości projektów people-to-people. Wspólnie doszły do przekonania, że jedynym możliwym dalszym sposobem ich funkcjonowania jest ich wspieranie jako projektów z finansowaniem kosztów zarządzania bezpośrednio z budżetu projektu, a nie z Pomocy Technicznej przyszłych programów.

Ministerstwo Rozwoju zadeklarowało chęć dalszego prowadzenia wymiany doświadczeń z euroregionami oraz dialogu na temat przyszłego kształtu programów współpracy po 2020 roku.