Wskazówki do rozliczania projektu

Wskazówki do rozliczenia projektów FMP Interreg V A z dnia 21.11.2017

Wskazówki dla Beneficjentów dot. realizacji i rozliczania 21.11.2017

 

Zespół ds. Wdrażania Projektów FMP

Osoby do kontaktu:

Magdalena Świst
Tel. 91 4860 823
magda.swist@pomerania.org.pl

Julia Leśniewska
Tel. 91 4860 823
julia.lesniewska@pomerania.org.pl

Katarzyna Wnuk
Tel. 91 8811 720
katarzyna.wnuk@pomerania.org.pl

Magda Grodzińska
Tel. 91 8811 720
magda.grodzinska@pomerania.org.pl

Monika Działoszewska-Gizicka
Tel. 91 4347 838
monika.dzialoszewska-gizicka@pomerania.org.pl