Instrukcja do wniosku

Poniżej znajdziecie Państwo wskazówki, jak wypełnić Wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Proszę także zapoznać się z dokumentem “Kryteria oceny merytorycznej”.

 

Załącznik nr 1 do Instrukcji dotyczący promocji w projektach realizowanych w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A

 

Wniosek oceniany będzie dwustopniowo:

  • ocena formalna
  • ocena merytoryczna (punktowa)

Poniżej znajdują się kryteria według których oceniany będzie Wniosek w ocenie merytorycznej. Wszystkie pytania mają swoje odzwierciedlenie w formularzu Wniosku o dofinansowanie.