Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Pracownicy Biura FMP udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości dofinansowania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Doradztwo ma na celu wsparcie w przygotowaniu wniosku zgodnie z nowymi wymogami w zakresie realizacji projektów, a także pomoc w nawiązywaniu współpracy między polskimi i niemieckimi partnerami. Aktualnie trwa proces konsultacji projektu pn. „Fundusz Małych Projektów Interreg V A komunikacja-integracja-współpraca” na lata 2016-2022. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem niemieckim Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V i stanowi kontynuację Funduszu Małych Projektów IVA. Więcej o FMP znajdziecie Państwo tutaj W celu umówienia się na spotkanie doradcze, prosimy o kontakt z Aleksandą Warską, tel. 91 486 91 78, ola.warska@pomerania.org.pl więcej

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera!

W związku z powstaniem nowej strony internetowej związanej z wdrażaniem projektu Fundusz Małych Projektów Interreg V A, zachęcamy Państwa do zapisania się do naszego newslettera FMP. Dzięki temu otrzymywać będziecie Państwo aktualności związane z naborami wniosków czy szkoleniami. Tych Państwa, którzy byli już zapisani do newslettera, dotyczącego poprzedniego okresu programowania, prosimy o ponowną rejestrację. więcej

Przypominamy o naszym nowym adresie!

Przypominamy o naszym nowym adresie!

Od czerwca 2015 roku siedziba Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania mieści się pod nowym adresem. Zapraszamy Państwa do biura przy al. Wojska Polskiego 184c/15 w Szczecinie (biurowiec Polmo). Biura SGPEP mieszczą się na pierwszym piętrze. Numery telefonów pozostały bez zmian. więcej

Uwaga Beneficjenci - ważne informacje dot. promocji w projektach FMP

Uwaga Beneficjenci - ważne informacje dot. promocji w projektach FMP

Przypominamy, iż na wszelkich materiałach promocyjnych dofinansowanych w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A nie mogą znajdować się logotypy sponsorów, a jedynie oznakowanie wymagane zgodnie z zasadami promocji Programu Interreg V A, wytycznymi do FMP i wskazówkami dla Beneficjenta. Obowiązkowo na materiałach musi pojawić się logo Programu, emblemat Unii Europejskiej oraz odniesienie do funduszu UE (EFRR). Najlepiej skorzystać formułki zawartej w wytycznych do FMP i wskazówkach dla Beneficjenta: „Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” oraz tytuł projektu. Przed wykonaniem wszelkich materiałów promocyjnych do projektu należy przesyłać na adres promocja@pomerania.org.pl zapytanie odnośnie poprawności oznakowania materiałów i ich związku z projektem. Pozwoli to uniknąć ewentualnego braku kwalifikowalności danego kosztu na etapie rozliczania projektu. Wszelkie materiały promocyjne wydane w ramach projektu np. publikacje, materiały promocyjne, foldery, koszulki itp. nie mogą być sprzedawane. W biurze SGPEP jest możliwość bezpłatnego odebrania plakatów informujących o dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej. więcej

 

Gmina Dobra zaprasza do udziału w “ogrodowym” projekcie

Gmina Dobra uzyskała dofinansowanie z FMP do projektu pt. “Ogrody Sztuki Elizabeth”.

Realizacja projektu została zaplanowana w okresie od 05.03.do 30.10.2018 r. W ramach projektu zaplanowano szereg wydarzeń. Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w wykładzie inauguracyjnym o ogrodach historycznych (w tym głównie gmin Dobra i Blankensee), skorzystać z zajęć ruchowych (Garden Fitness) oraz wybranych warsztatów i wycieczek.
Wszystkie zajęcia będą realizowane na wolnym powietrzu,  w ogrodach udostępnionych przez mieszkańców zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie.
Podczas wykładu, warsztatów i wycieczek uczestnicy skorzystają z cateringu, za wyjątkiem warsztatów z “dzikiej kuchni”, na których uczestnicy sami przygotują posiłki.

Trwają zapisy do udziału w projekcie. Rekrutacja do projektu będzie trwała od 12 do 28 marca 2018 r. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować spełnienie kryterium dostępu
(miejsce zamieszkania – gminy Dobra i Blankensee) oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby udostępniające swoje ogrody dla potrzeb realizacji projektu.
Listy zakwalifikowanych uczestników zostaną umieszczone na stronie www.dobraszczecinska.pl do 5 kwietnia br.

Wypełnione formularze rekrutacyjne prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres:
projektyue@dobraszczecinska.pl
albo złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobra z siedzibą w Wołczkowie przy ulicy Lipowej 51 lub w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a, pok. nr 8.

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

A więcej na temat samego projektu i ogrodowej pasji w gminie Dobra można przeczytać w Kurierze Szczecińskim.

Artykuł: