Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Pracownicy Biura FMP udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości dofinansowania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Doradztwo ma na celu wsparcie w przygotowaniu wniosku zgodnie z nowymi wymogami w zakresie realizacji projektów, a także pomoc w nawiązywaniu współpracy między polskimi i niemieckimi partnerami. Aktualnie trwa proces konsultacji projektu pn. „Fundusz Małych Projektów Interreg V A komunikacja-integracja-współpraca” na lata 2016-2022. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem niemieckim Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V i stanowi kontynuację Funduszu Małych Projektów IVA. Więcej o FMP znajdziecie Państwo tutaj W celu umówienia się na spotkanie doradcze, prosimy o kontakt z Aleksandą Warską, tel. 91 486 91 78, ola.warska@pomerania.org.pl więcej

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera!

W związku z powstaniem nowej strony internetowej związanej z wdrażaniem projektu Fundusz Małych Projektów Interreg V A, zachęcamy Państwa do zapisania się do naszego newslettera FMP. Dzięki temu otrzymywać będziecie Państwo aktualności związane z naborami wniosków czy szkoleniami. Tych Państwa, którzy byli już zapisani do newslettera, dotyczącego poprzedniego okresu programowania, prosimy o ponowną rejestrację. więcej

Przypominamy o naszym nowym adresie!

Przypominamy o naszym nowym adresie!

Od czerwca 2015 roku siedziba Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania mieści się pod nowym adresem. Zapraszamy Państwa do biura przy al. Wojska Polskiego 184c/15 w Szczecinie (biurowiec Polmo). Biura SGPEP mieszczą się na pierwszym piętrze. Numery telefonów pozostały bez zmian. więcej

Uwaga Beneficjenci - ważne informacje dot. promocji w projektach FMP

Uwaga Beneficjenci - ważne informacje dot. promocji w projektach FMP

Przypominamy, iż na wszelkich materiałach promocyjnych dofinansowanych w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A nie mogą znajdować się logotypy sponsorów, a jedynie oznakowanie wymagane zgodnie z zasadami promocji Programu Interreg V A, wytycznymi do FMP i wskazówkami dla Beneficjenta. Obowiązkowo na materiałach musi pojawić się logo Programu, emblemat Unii Europejskiej oraz odniesienie do funduszu UE (EFRR). Najlepiej skorzystać formułki zawartej w wytycznych do FMP i wskazówkach dla Beneficjenta: „Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” oraz tytuł projektu. Przed wykonaniem wszelkich materiałów promocyjnych do projektu należy przesyłać na adres promocja@pomerania.org.pl zapytanie odnośnie poprawności oznakowania materiałów i ich związku z projektem. Pozwoli to uniknąć ewentualnego braku kwalifikowalności danego kosztu na etapie rozliczania projektu. Wszelkie materiały promocyjne wydane w ramach projektu np. publikacje, materiały promocyjne, foldery, koszulki itp. nie mogą być sprzedawane. W biurze SGPEP jest możliwość bezpłatnego odebrania plakatów informujących o dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej. więcej

 

Giełda Partnerów w Greifswaldzie

23.11.2017 podczas Konferencji Rocznej w Greifswaldzie zaprezentowane zostały działania w ramach Programu Współpracy Interreg V A. Program tegorocznej konferencji był zróżnicowany i stworzył możliwość poznania całego spektrum działań w Programu Współpracy ponad 140 uczestnikom. Prezentowano nie tylko aktualne dane związane ze stanem wdrażania Programu Interreg V A, ale również ciekawe przykłady projektów transgranicznych z innych programów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Ze swoim referatem wprowadzającym w konferencji uczestniczył również przedstawiciel Komisji Europejskiej w Niemczech.

Nowym elementem konferencji, była giełda partnerów połączona z możliwością uzyskania informacji od pracowników Funduszu Małych Projektów, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz  przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu. Instytucje, które wzięły udział w giełdzie mogły porozmawiać ze swoimi potencjalnymi partnerami w planowanych projektach przy czterech “stolikach” tematycznych: edukacja i wymiana młodzieży, kultura, turystyka i ochrona środowiska oraz współpraca transgraniczna. Wiele rozmów odbyło się także w kuluarach giełdy, a kilka instytucji wyjechało z Greifswaldu z nowymi partnerami i pomysłami na kolejne “małe” projekty.

Była to pierwsza giełda, jaką wspólnie współorganizowało Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. Liczne opinie pokazy, iż tego typu spotkania powinny odbywać się regularnie.