Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Pracownicy Biura FMP udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości dofinansowania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Doradztwo ma na celu wsparcie w przygotowaniu wniosku zgodnie z nowymi wymogami w zakresie realizacji projektów, a także pomoc w nawiązywaniu współpracy między polskimi i niemieckimi partnerami. Aktualnie trwa proces konsultacji projektu pn. „Fundusz Małych Projektów Interreg V A komunikacja-integracja-współpraca” na lata 2016-2022. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem niemieckim Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V i stanowi kontynuację Funduszu Małych Projektów IVA. Więcej o FMP znajdziecie Państwo tutaj W celu umówienia się na spotkanie doradcze, prosimy o kontakt z Aleksandą Warską, tel. 91 486 91 78, ola.warska@pomerania.org.pl więcej

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera!

W związku z powstaniem nowej strony internetowej związanej z wdrażaniem projektu Fundusz Małych Projektów Interreg V A, zachęcamy Państwa do zapisania się do naszego newslettera FMP. Dzięki temu otrzymywać będziecie Państwo aktualności związane z naborami wniosków czy szkoleniami. Tych Państwa, którzy byli już zapisani do newslettera, dotyczącego poprzedniego okresu programowania, prosimy o ponowną rejestrację. więcej

Przypominamy o naszym nowym adresie!

Przypominamy o naszym nowym adresie!

Od czerwca 2015 roku siedziba Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania mieści się pod nowym adresem. Zapraszamy Państwa do biura przy al. Wojska Polskiego 184c/15 w Szczecinie (biurowiec Polmo). Biura SGPEP mieszczą się na pierwszym piętrze. Numery telefonów pozostały bez zmian. więcej

Uwaga Beneficjenci - ważne informacje dot. promocji w projektach FMP

Uwaga Beneficjenci - ważne informacje dot. promocji w projektach FMP

Przypominamy, iż na wszelkich materiałach promocyjnych dofinansowanych w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A nie mogą znajdować się logotypy sponsorów, a jedynie oznakowanie wymagane zgodnie z zasadami promocji Programu Interreg V A, wytycznymi do FMP i wskazówkami dla Beneficjenta. Obowiązkowo na materiałach musi pojawić się logo Programu, emblemat Unii Europejskiej oraz odniesienie do funduszu UE (EFRR). Najlepiej skorzystać formułki zawartej w wytycznych do FMP i wskazówkach dla Beneficjenta: „Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” oraz tytuł projektu. Przed wykonaniem wszelkich materiałów promocyjnych do projektu należy przesyłać na adres promocja@pomerania.org.pl zapytanie odnośnie poprawności oznakowania materiałów i ich związku z projektem. Pozwoli to uniknąć ewentualnego braku kwalifikowalności danego kosztu na etapie rozliczania projektu. Wszelkie materiały promocyjne wydane w ramach projektu np. publikacje, materiały promocyjne, foldery, koszulki itp. nie mogą być sprzedawane. W biurze SGPEP jest możliwość bezpłatnego odebrania plakatów informujących o dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej. więcej

 

Euroregion Pomerania i Euroregion PRO EUROPA VIADRINA zapraszają na spotkanie informacyjne

Euroregion Pomerania wraz z partnerami z Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, zapraszają na spotkanie informacyjne połączone z giełdą partnerstw dla potencjalnych i obecnych beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg V A.

Zaproszenie kierujemy szczególnie do instytucji pochodzących z południa Euroregionu Pomerania. Przypominamy, iż wytyczne Funduszu Małych Projektów Interreg V A, dają możliwość na realizowanie projektów z udziałem  partnerów pochodzących z obszaru wsparcia programu Brandenburgia-Polska, który realizowany jest na obszarze Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA (mapka wsparcia Programu w załączeniu), sąsiadującym z Euroregionem Pomerania.

Podczas spotkania przekażemy informację o możliwościach wsparcia polsko-niemieckich spotkań, niezależnie od tego, czy będą to spotkania dla młodzieży, seniorów, czy konkursy sportowe lub przedstawienia teatralne. Ponadto podczas tego dnia oferujemy uczestnikom możliwość przedstawienia się za pomocą krótkiej prezentacji multimedialnej. Będzie to także okazja do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń oraz rozmów na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji wspólnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Ratuszu w Bad Freienwalde,
adres: Karl-Marx-Straße 1, 16259 Bad Freienwalde w godzinach od 10:00 do 15:00.

Językiem wydarzenia będzie język polski oraz język niemiecki, zapewnione będzie tłumaczenie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z programem i rejestrację za pomocą załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 08.06.2018.

Program przewiduje także możliwość zaprezentowania własnej organizacji lub projektu. Jeśli chcą Państwo się zaprezentować, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu.

Spotkanie odbędzie się przy wsparciu z Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia. Udział jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu i zakwaterowania.

Formularz zgłoszeniowy

Program_12.06.2018

 

Obszar wsparcia programu Brandenburgia-Polska realizowanego w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA.