Dokumenty rozliczeniowe

Dokumentem niezbędnym do rozliczenia projektu jest lista obecności uczestników, która znajduje się poniżej.

 

Wskazówki do rozliczenia projektów FMP Interreg V A z dnia 9.05.2017