Dokumenty rozliczeniowe

Dokumenty rozliczeniowe projektu współfinansowanego ze środków FMP Interreg V A

 

 

 

Dokumentem niezbędnym do rozliczenia projektu jest lista obecności uczestników, która znajduje się poniżej.

 

Wskazówki do rozliczenia projektów FMP Interreg V A z dnia 9.05.2017

 

Zachęcamy Państwa do indywidualnych konsultacji dokumentacji rozliczeniowej zrealizowanych projektów z pracownikami Biura FMP. Udzielimy Państwu wszelkich informacji i wskazówek niezbędnych do przygotowania prawidłowej dokumentacji rozliczeniowej.

Zespół ds. Wdrażania Projektów FMP

Osoby do kontaktu:

Magdalena Świst
Tel. 91 4860 823
magda.swist@pomerania.org.pl

Katarzyna Wnuk
Tel. 91 8811 720
katarzyna.wnuk@pomerania.org.pl

Magda Grodzińska
Tel. 91 8811 7 20
magda.grodzinska@pomerania.org.pl