Dokumenty rozliczeniowe

Dokumenty rozliczeniowe projektu współfinansowanego ze środków FMP Interreg V A

 

 

 

Dokumentem niezbędnym do rozliczenia projektu jest lista obecności uczestników, która znajduje się poniżej.

Lista uczestników (Word)

Lista uczestników (PDF)

 

Zespół ds. Wdrażania Projektów FMP

Osoby do kontaktu:

Magdalena Świst
Tel. 91 4860 823
magda.swist@pomerania.org.pl

Julia Leśniewska
Tel. 91 4860 823
julia.lesniewska@pomerania.org.pl

Katarzyna Wnuk
Tel. 91 8811 720
katarzyna.wnuk@pomerania.org.pl

Magda Grodzińska
Tel. 91 8811 720
magda.grodzinska@pomerania.org.pl

Monika Działoszewska-Gizicka
Tel. 91 4347 838
monika.dzialoszewska-gizicka@pomerania.org.pl