Dokumenty programowe

Podstawą do udzielenia wsparcia na projekty realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów, jest zatwierdzony w dniu 25 września 2015 roku przez Komisję Europejską Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Wspólne wytyczne kwalifikowalności wydatków dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wraz z załącznikami.

 

Więcej informacji dotyczących programu Interreg V A znajdziecie Państwo na stronie www.interreg5a.info