Dokumenty aplikacyjne

Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) z dnia 10.11.2016

 

Załącznik 3 do Wniosku o dofinansowanie – Budżet projektu z dnia 09.03.2016

 

W razie potrzeby można dodać poszczególne wiersze w kategoriach kosztów.

Klikając podwójnie na zewnętrzną linię wiersza (z lewej strony) jego wielkość automatycznie zostanie dopasowana do tekstu w nim zawartym.