Dokumenty aplikacyjne

Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) z dnia 10.11.2016

 

Załącznik 3 do Wniosku o dofinansowanie – Budżet projektu z dnia 09.03.2016

 

W razie potrzeby można dodać poszczególne wiersze w kategoriach kosztów.

Klikając podwójnie na zewnętrzną linię wiersza (z lewej strony) jego wielkość automatycznie zostanie dopasowana do tekstu w nim zawartym.

 

Osoby do kontaktu przy składaniu wniosków

Zespół ds. Naboru i Promocji FMP, pok. 152

Aleksandra Warska
ola.warska@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10

Anna Porowska
anna.porowska@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10