Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Pracownicy Biura FMP udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości dofinansowania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Doradztwo ma na celu wsparcie w przygotowaniu wniosku zgodnie z nowymi wymogami w zakresie realizacji projektów, a także pomoc w nawiązywaniu współpracy między polskimi i niemieckimi partnerami. Aktualnie trwa proces konsultacji projektu pn. „Fundusz Małych Projektów Interreg V A komunikacja-integracja-współpraca” na lata 2016-2022. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem niemieckim Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V i stanowi kontynuację Funduszu Małych Projektów IVA. Więcej o FMP znajdziecie Państwo tutaj W celu umówienia się na spotkanie doradcze, prosimy o kontakt z Aleksandą Warską, tel. 91 486 91 78, ola.warska@pomerania.org.pl więcej

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera!

W związku z powstaniem nowej strony internetowej związanej z wdrażaniem projektu Fundusz Małych Projektów Interreg V A, zachęcamy Państwa do zapisania się do naszego newslettera FMP. Dzięki temu otrzymywać będziecie Państwo aktualności związane z naborami wniosków czy szkoleniami. Tych Państwa, którzy byli już zapisani do newslettera, dotyczącego poprzedniego okresu programowania, prosimy o ponowną rejestrację. więcej

Przypominamy o naszym nowym adresie!

Przypominamy o naszym nowym adresie!

Od czerwca 2015 roku siedziba Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania mieści się pod nowym adresem. Zapraszamy Państwa do biura przy al. Wojska Polskiego 184c/15 w Szczecinie (biurowiec Polmo). Biura SGPEP mieszczą się na pierwszym piętrze. Numery telefonów pozostały bez zmian. więcej

Uwaga Beneficjenci - ważne informacje dot. promocji w projektach FMP

Uwaga Beneficjenci - ważne informacje dot. promocji w projektach FMP

Przypominamy, iż na wszelkich materiałach promocyjnych dofinansowanych w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A nie mogą znajdować się logotypy sponsorów, a jedynie oznakowanie wymagane zgodnie z zasadami promocji Programu Interreg V A, wytycznymi do FMP i wskazówkami dla Beneficjenta. Obowiązkowo na materiałach musi pojawić się logo Programu, emblemat Unii Europejskiej oraz odniesienie do funduszu UE (EFRR). Najlepiej skorzystać formułki zawartej w wytycznych do FMP i wskazówkach dla Beneficjenta: „Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” oraz tytuł projektu. Przed wykonaniem wszelkich materiałów promocyjnych do projektu należy przesyłać na adres promocja@pomerania.org.pl zapytanie odnośnie poprawności oznakowania materiałów i ich związku z projektem. Pozwoli to uniknąć ewentualnego braku kwalifikowalności danego kosztu na etapie rozliczania projektu. Wszelkie materiały promocyjne wydane w ramach projektu np. publikacje, materiały promocyjne, foldery, koszulki itp. nie mogą być sprzedawane. W biurze SGPEP jest możliwość bezpłatnego odebrania plakatów informujących o dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej. więcej

 

Siła promocji-Siła projektu!

„SIŁA PROMOCJI – SIŁA PROJEKTU”- to hasło szkolenia, które dla beneficjentów programu Interreg V A zorganizowaliśmy wspólnie z Regionalnym Punktem Kontaktowym. Celem wtorkowego szkolenia w Szczecinie (6 czerwca), było poinformowanie obecnych, ale także przyszłych beneficjantów programu Interreg V A i Funduszu Małych Projektów, jak ważna w realizacji ich projektów jest promocja. Ponieważ odpowiednia promocja projektu może zaważyć na jego sukcesie lub porażce.

W ramach szkolenia przedstawiliśmy podstawowe obowiązki oraz wytyczne jakich muszą przestrzegać beneficjenci, którzy realizują swoje projekty. Zapisy te wynikają m.in. z unijnych rozporządzeń, zapisów w Programie Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, Strategii Komunikacji Programu czy Wytycznych dla Wnioskodawców FMP.

By pokazać jak w praktyce z tematem promocji poradzili sobie wnioskodawcy, swoje projekty przedstawiła Patrycja Jakubiak z Działu Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, która opowiedziała o dwóch projektach: „Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim” i „Muzeum bez granic. Nowe formy edukacyjne dla młodzieży polskiej i niemieckiej w Bastei”.
Drugim przykładem „dobrych praktyk” był projekt Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu „Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej, edukacja ekologiczna i historia”, który przedstawiła Gracjana Kalicka, kierownik ośrodka.

Fachowych porad z dziedziny promocji udzielił Bohdan Pawłowicz, ekspert komunikacji marketingowej z ponad 20-letnim stażem.

Mamy nadzieję, że szkolenie zainspirowało Państwa do ciekawy pomysłów z zakresu działań promocyjnych w realizowanych i planowanych projektach.

Beneficjentom Funduszu Małych Projektów przypominamy, że materiały promocyjne które planują Państwo stworzyć w ramach projektu FMP, można konsultować przesyłając je na adres promocja@pomerania.org.pl.

W załączeniu prezentacja dot. zasad promocji.